Facebook verseny szabályai és irányelvei

Facebook nyereményjáték szabályai és irányelvei

A "Nyereményjáték a BLAZE  tűmodulokért" Facebook nyereményjáték szabályzata       

1. A nyereményjáték szervezője és szerződéses partnerei
A "Nyereményjáték a BLAZE  tűmodulokért" (a továbbiakban: "Nyereményjáték") nyereményjáték szervezője a Pro-Life EU, s.r.o., amelynek székhelye: Ďumbierska 6897/22, 08001, Prešov, Szlovákia, cégjegyzékszáma: 53310918, adóazonosító jele: 2121334908 és közösségi adószáma: SK 2121334908 (a továbbiakban: "Szervező").

2. A nyereményjáték időpontja
A verseny 2023. augusztus 7-én kezdődik és 2023. augusztus 12-én ér véget. 2023. augusztus 7-ke napja az az időpont, amikor a vonatkozó időszakban először, és 2023. augusztus 12-ke az az időpont, amikor a vonatkozó időszakban utoljára lehet jelentkezni a  nyereményjátékba .

3. A nyereményjáték résztvevői: a jelen szabályzat értelmében a nyereményjáték résztvevője olyan természetes magánszemély, aki
· állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik a Magyarországon,
· aki elmúlt 18 éves a versenyben való részvétel időpontjában és
· aki megfelel a jelen Szabályzatban leírt nyereményjátékban való részvétel feltételeinek.

(a továbbiakban: "Nyereményjáték résztvevője")
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint azok az együttműködő személyek, akik bármilyen módon részt vesznek a nyereményjáték szervezésében, beleértve azok alkalmazottait is.

4. A nyereményjátékan való részvétel:
Az a Versenyző, aki a nyereményjáték ideje alatt bármilyen BLAZE terméket vásárol, részt vesz a sorsoláson. A Versenyző ebben az időszakban többször is részt vehet a versenyben, de egy Versenyző legfeljebb egyszer nyerheti csak meg a nyereményt.

5. Sorsolás:
A nyereményjáték befejezését követően a Szervező 2023. augusztus 13-án kisorsol egy (azaz 1) Nyertest a Nyereményjátékszabályzatnak megfelelő Versenyzők közül.

6. Nyeremény:
A Szervező az alábbi nyereményt ítéli oda a Nyerteseknek:

  • 80 darab Blaze tűmodul saját választása szerint

7. Nyereményhirdetés:
A Nyerteseket felszólítják, hogy küldjék el elérhetőségeiket a Szervezőnek a Facebookon a nyereményjáték bejegyzése alatti hozzászólásban - kommentben - vagy privát üzenetben a Facebookon keresztül.

Abban az esetben, ha a Nyertesekkel a sorsolást követő 3 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, új nyerteseket sorsolnak ki.

8. Személyes adatok:
A személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelmére alkalmazott hatályos jogszabályok vonatkoznak. A személyes adatok védelméről 2018. május 25-i hatállyal döntött az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 201/679. SZ. RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a személyes adatok védelméről és az egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. szabályzatról. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért, kérjük, olvassa el a "A személyes adatok feldolgozásának alapelvei" című dokumentumot, amely a https://www.pro-tattoo.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov weboldalon található.