Üzleti és jótállási feltételek

Tisztelt megrendelők, a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében, mindenekelőtt a távértékesítést illető fogyasztóvédelmi törvény értelmében (108/2000 Tt. sz. törvény), továbbá a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu oldalakon történő problémamentes vásárlás világos és érthető szabályainak meghatározása érdekében a következő üzleti és szállítási feltételeket határoztuk meg:

1. Általános rendelkezések

A fent említett címeken található internetes áruházak működtetője az alábbi társaság:

Pro-Life EU, s. r. o. 
Ďumbierska 6897/22
080 01 Presov
Szlovákia

Telephely: Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53 (Google maps)

KSH-szám: 53310918  Adószám: 2121334908   Közösségi adószám: SK2121334908

Telefonos kapcsolat: +36 303 943 145

E-mail: [email protected]u

Banki kapcsolat Szlovákiában: SK30 8330 0000 0024 0187 4074 (FIO BANKA SR)

Banki kapcsolat Csehországban: 2901888325/2010 (IBAN: SK78 8330 0000 0029 0188 8325) (FIO BANKA ČR)

Banki kapcsolat Magyarországban 11600006-00000000-94412378 (IBAN: HU15 1160 0006 0000 0000 9441 2378(ERSTE BANK)

Pro-Life EU, s. r. o. bejegyezve a Prešovi Járási Hivatalnál vezetett Iparszerű vállalkozásokjegyzékében. Vállalkozói jegyzékszám: 41027/P (a továbbiakban „Eladó“).

 • A megrendelő (a továbbiakban „Vevő“) az a természetes vagy jogi személy, aki/amely árut rendelt a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu oldalakon.

A természetes és jogi személyek a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes áruházakat korlátlanul használhatják áruvásárlásra azzal a feltétellel, hogy jelen Üzleti Feltételek szerint fognak eljárni.

Az Üzleti és Szállítási Feltételek meghatározzák az Eladó és a Vevő jogait és kötelességeit. A Vevő az áru megrendelésével elfogadja az Eladó által közölt Üzleti és Szállítási Feltételeket. Az Üzleti és Szállítási Feltételek mindkét szerződő fél számára kötelező érvényűek, amennyiben azok másként nem állapodnak meg.

1.1 A kínált áru leírása

A www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes oldalakon az eladó olyan, tetováláshoz szükséges termékeket és segédeszközöket kínál, melyeket az emberi bőr fiziológiájának megfelelő termékekkéntjellemeznek, és amelyeknek a használata megfelel az egyes termékek típusának kiválasztására vonatkozó dermatológiai alapelveknek.

___________________________________________________________________________

2. Az áru megrendelésének módja és az adásvételi szerződés megkötése

Adásvételi szerződés alatt az Eladó és Vevő között megkötött szerződés értendő, melynek tárgya az Eladó által az Eladó internetes oldalán kínált áru megvásárlása (a továbbiakban „áru“), és amelyet az alábbi Üzleti Feltételek szerint kötöttek.

 • Az Eladó fenntartja magának a jogot a kínált áruk vételárának megváltoztatására.
 • Az Eladó garantálja az áru leszállítását azon az áron, amely az áru megrendelésének időpontjában volt feltüntetve a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes oldalon.
 • A Vevő az árut az Eladó internetes oldalán közzétett elektronikus rendelési űrlapnak az Üzleti Feltételek ezen cikkelyében foglalt, alábbi rendelkezéseiben meghatározott módon történő kitöltésével rendeli meg (a továbbiakban „rendelés“). 

2.1 Rendelés

 • A Vevő a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes áruházban minden olyan árut megrendelhet, amelynél megjelenik a VÁSÁRLÁSgomb.
 • A Vevő az árut a VÁSÁRLÁSgomb lenyomásával helyezia kosárba, ily módon az áru automatikusan a kosárba kerül, mely bármikor megtekinthető. Vagy pedig az árut ábrázoló képre kattint, és a MENNYISÉGmezőben megadja az áru mennyiségét, majd az árut a KOSÁRBA gomb segítségével helyezi a kosárba.
 • A Vevő a rendelést a KOSÁR gomb lenyomásával alakítja ki.
 • A Vevő az egyes utasítások alapján kitölti a szállítási címet, esetleg a számlázási címet, ha az eltér a szállítási címtől, és a további, az áru megfelelő kézbesítéséhez szükséges adatokat – e-mailcím, telefonszám.
 • Ezt követően kiválasztja a kézbesítés és a fizetés módját.
 • A Vevő megerősíti, hogy EGYETÉRT AZ ÜZLETI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKKEL, majd a rendelést elküldi a FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE gombbal. Ezzel a lépéssel az árut kötelező érvénnyel megrendelte. A rendelés elküldöttnek minősül, ha azt az Eladó megkapja, és ha tartalmazza az összes megkövetelt adatot.
 • Az elküldött rendeléssel a Vevő vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi, és kifizeti érte a megállapodás szerinti árat. A Vevő tudomásul veszi, hogy a rendelés Eladónak történő elküldése az adásvételi szerződésnek a Kereskedelmi Törvénykönyv 409. és azt követő §-ai értelmében történő megkötésére tett javaslatnak minősül, miközben az adásvételi szerződés kötelező részét képezik ezen Üzleti Feltételek is.
 • Az Eladó a Vevő által elküldött rendelést munkanapokon legkésőbb 24 órán belül e-mailben visszaigazolja. A rendelés visszaigazolásakor az Eladó ellenőrzi a Vevő rendelésének tartalmát, főképp: az áru pontos specifikációját és annak mennyiségét, az áru árát és a szállítási díjat, a kézbesítés módját és határidejét.
 • Az adásvételi szerződés attól a pillanattól számít megkötöttnek, amikor a Vevő a rendelést elküldi az Eladónak. A rendelés kötelező visszaigazolásával létrejön a fogyasztói adásvételi szerződés, mely alapján megvalósul az áru értékesítése. Az Eladó által visszaigazolt rendelés (vagy annak része) mindkét fél számára kötelező érvényű. Az Eladó vállalja, hogy a Vevőnek leszállítja a megfelelően megrendelt árut a rendelésben egyeztetett áron és határidőben.
 • A rendelések lebonyolítása folyamatosan történik, munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig.
 • Amennyiben az áru van raktáron, akkor legkésőbb 3 napon belül kiszállítják. Abban az esetben, ha a megrendelt áru nincs raktáron, akkor a Vevőt e-mailben vagy telefonon tájékoztatják, aki az Eladóval egyezteti a további eljárást. Abban az esetben, ha a Vevő rendelését illetően az Eladó raktárkészletéből hiányzik valamelyik megrendelt áru, az Eladó a rendelést megváltoztathatja, és elküldheti azt a részét, tehát azt az árut, mely az adott időpontban van raktáron, és amiről a Vevőt úgyszintén tájékoztatja, többnyire telefonon, vagy pedig a két fél más eljárásban állapodik meg.

___________________________________________________________________________

3. A rendelés sztornózása

3.1. A rendelés sztornózása a Vevő részéről 

 • A Vevő a rendelést indoklás nélkül bármikor sztornózhatja mindaddig, amíg az Eladó e-mailben nem igazolta vissza a rendelést (értesítés e-mailben: „Rendelésének státusza: Feldolgozva“), mégpedig a következő formában: telefonon a +36 303 943 145 számon vagy e-mailben a következő e-mail címen: [email protected].

3.2. A rendelés sztornózása az Eladó részéről 

 • Az Eladó fenntartja magának a jogot a rendelés egészének vagy részének sztornózására az alábbi esetekben:

a) a rendelés nem volt elfogadható (hibásan megadott telefonszám, a Vevő elérhetetlen, nem válaszol az e-mailekre stb.)

b) az árut már nem gyártják, vagy nem szállítják, vagy jelentős mértékben megváltozott az áru beszállító által megszabott ára. Abban az esetben, ha előáll ez a helyzet, az Eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a Vevővel, hogy megállapodjanak a további eljárást illetően. Abban az esetben, ha a Vevő a vételárat már kifizette, úgy annak összegét visszautalják a számlájára.

 • Amennyiben a Vevő a már elküldött árut nem veszi át, úgy ez az áru visszakerül az Eladóhoz. A Vevőnek az áru szállításával kapcsolatos költségeket illetően kiszámlázzák a SZTORNÓZÁSI díjat, mégpedig a postaköltség kétszeresének megfelelő összegben. Ezt a díjat a Vevő köteles legkésőbb a fizetési felszólítás elküldésétől számított 7 napon belül kifizetni, mégpedig az Eladónak az ezen dokumentum 1. pontjában feltüntetett bankszámlájára.
 • Egyúttal amennyiben a Vevő nem veszi át a már elküldött árut, úgy hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez, majd azoknak az üzemeltető www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes oldalain található „Black list“ kategóriában való feltüntetéséhez.

___________________________________________________________________________

4. Áru visszaküldése – Az adásvételi szerződéstől való elállás

 • A távértékesítést illető fogyasztóvédelmi törvény (108/2000 Tt. sz. törvény) 12.§-a értelmében a Vevőnek jogában áll, hogy az áru átvételétől számított 7 munkanapon belül indoklás nélkül elálljon a szerződéstől. Amennyiben a Vevő ezen határidőn belül az elállás mellett dönt, úgy fontos, hogy a sérülésmentes árut az alábbi feltételek betartása mellett ezen határidőn belül visszaszolgáltassa:

a) Az adásvételi szerződéstől való elállásról az Eladót az [email protected] e-mailcímen írásban kell tájékoztatni, aminek tartalmaznia kell az áru azonosítására szolgáló összes adatot, továbbá azt a fent meghatározott határidőn belül az áruval együtt kézbesíteni kell az Eladó székhelyére, mégpedig a Vevő költségén. Az elállást illető írásos értesítésben a Vevőnek fel kell tüntetnie a pénz visszafizetésére szolgáló bankszámla számát.

Szöveg: „Egyoldalúan kívánok elállni az ÉÉÉÉ.HH.NN-én(án) kelt szerződéstől, rendelés száma XXXXX, és ezúton kérem a megrendelt áruért kifizetett összeg visszatérítését a XXXXX számú bankszámlára.“ Dátum és aláírás.


b) Amennyiben a Vevő az árut már megkapta és átvette, azt a törvényben meghatározott határidőn belül visszaküldi a társaság számlázási címére: Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53

A Vevő a megvásárolt árut saját költségén küldi vissza, s annak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

 • az áru legyen az eredeti, sérülésmentes csomagolásban,
 • az árun nem lehetnek használatra utaló nyomok,
 • az áru legyen sérülésmentes,
 • az áru legyen hiánytalan (beleértve a kiegészítőket is – megrendelt áru, számla),
 • a Vevő az árut a vásárlást igazoló bizonylattal és a szerződéstől való elállásról szóló írásos értesítéssel együtt küldi vissza,
 • az Eladó azt ajánlja, hogy a Vevő az árut ajánlva és biztosítva küldje vissza, mivel az Eladó nem vállal felelősséget annak az Eladóhoz vezető úton történő esetleges elvesztéséért vagy sérüléséért,
 • a Vevő által visszaküldendő áru nem adható fel utánvéttel, mivel az ilyen jellegű küldemény átvételét elutasítják,
 • az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos, a fentiekben feltüntetett összes feltétel teljesítése esetén az Eladó visszatéríti a Vevőnek az áruért kifizetett pénzt, a kézbesítési díjat leszámítva, mégpedig legkésőbb a szerződéstől való elállástól és az áru fizikai kézbesítésétől számított 14 munkanapon belül, mégpedig a Vevő bankszámlájára történő átutalással.
 • Az árut sérülés elleni védelmet biztosító csomagolásban kell visszaküldeni (legjobb, ha ugyanolyanban, mint amilyenben kézbesítették), ajánlva és biztosítva, mivel az Eladó nem vállal felelősséget annak a hozzá vezető úton történő esetleges elvesztéséért/sérüléséért.
 • Abban az esetben, ha a fentiekben feltüntetett feltételek valamelyike nem teljesül, az Eladó sajnos, nem tudja elfogadni a fogyasztói adásvételi szerződéstől való elállást, és az árut visszaküldi a Vevő költségén.

___________________________________________________________________________

5. A kézbesítés módja és a fizetési feltételek

 • A Vevő köteles rendesen és idejében kifizetni az Eladó által visszaigazolt rendelésben feltüntetett áru vételárát, mely a rendelés Eladónak történt elküldése pillanatában volt érvényben. Az áru vételára az az ár, amely az Eladó www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes oldalain van feltüntetve a rendelésnek a Vevő általi, az Eladónak történő elküldése pillanatában.
 • Az áru vételárához az alábbiak vannak hozzászámítva: 

a) Szállítás a kiválasztott szállítási módtól és a kézbesítés helyétől függően. A szállítási díjat a Vevő téríti meg a rendelésben kiválasztott szállítási mód szerint, melyek a következők:

 • Futárszolgálat
 • Személyes átvétel
 • Az Eladót nem terheli felelősség a megrendelt áru késedelmes leszállításáért, ha az a futárszolgálat hibájából történt.
 • A kézbesítést megelőzően a futár általában felhívja a Vevőt azzal, hogy a megadott címen tartózkodik-e, abban az esetben pedig, ha nem tartózkodik ott, a küldemény kézbesítését illetően más időpontban és helyszínben is megállapodhat.

b) Térítés – a Vevő a vételárat az alábbi módon fizetheti ki:

 • Az Eladó számlájára történő átutalással vagy befizetéssel a Comgate on-line fizetési mód igénybevételével, amennyiben a Vevő a VISA, VISA Electron, V-Pay,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International, American Express kártyákkal rendelkező valamely bank ügyfele.
 • Utánvéttel
 • Az árut csak a pénzeszközöknek az Eladó számláján történt jóváírását követően küldik el Vevőnek. 
 • Az Eladó által kiállított, a vételárat és a szállítási költséget tartalmazó számla, melyet az áruval együtt küldenek el a Vevőnek, adóbizonylatként és szállítólevélként is szolgál. Abban az esetben, ha a Vevő az árut előre kifizeti (a vételárat, beleértve a szállítási és az utalási költséget is), de az Eladó az áru szállítását nem tudja biztosítani, akkor az Eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek, a szerződő felek között egyeztetett módon. 
 • A szállítás a teljesítés tárgyának a megadott helyre történő leszállításával minősül teljesítettnek.
 • A rendeléseket 1-14 napos határidővel intézzük. A raktáron levő árut a lehető legrövidebb időn belül szállítjuk, a raktárkészletből hiányzó árut 14 munkanapon belül biztosítjuk.
 • Ha a Vevő értesítésként a „Rendelésének státusza: Elküldve“ szövegű e-mailt kapja, akkor a küldeményt 1-3 munkanapon belül várhatja (a Szlovák Köztársaságban), vagy 2-5 munkanapon belül (a Cseh Köztársaságban és Magyarország).
 • Megtörténhet, hogy a Vevő az e-mailszolgáltatója spamszűrőjének beállításai miatt nem kapja meg a rendelést visszaigazoló vagy annak státuszáról értesítő e-mailt. Az Eladó azt ajánlja, hogy ilyen esetben a rendelés státuszát illetően a +36 303 943 145 telefonszámon vagy az [email protected] e-mailcímen érdeklődjön.
 • Ha a Vevő fizetési módként a számláról történő banki átutalást választotta, akkor a „BANKI ÁTUTALÁS SZÁMLÁRA“ mezőre kell kattintania.

A Vevő a rendelés kialakítását követő 24 órán belül (munkanapokon) elektronikus úton megkapja a számlát. A számla egyúttal tartalmazni fogja a számlaszámot, a befizetési azonosítót, a konstans azonosító jelet és a teljes fizetendő összeget.

___________________________________________________________________________

6. Jótállási idő

 • Az Eladó által eladásra kínált valamennyi áru csomagolásán fel van tüntetve a minőségmegőrzési idő, a gyártási szám, a gyártás dátuma vagy egyéb, a felhasználást illető megjelölés.
 • A jótállás az áruk azon gyártási vagy egyéb hibáira vonatkozik, melyeket nem a Vevő szakszerűtlen vagy kíméletlen bánásmódja, továbbá nem az áru eredeti céljával vagy a használati útmutatóval ellentétes felhasználása, mechanikus sérülése vagy kopása okozott.

___________________________________________________________________________

7. Reklamációs rend

 • A reklamáció tárgya a küldemény épségének sérülése. A Vevő a küldemény átvétele során köteles ellenőrizni, hogy nincs-e a csomagon látható sérülés (az Eladó a csomagot általában ragasztószalaggal leragasztott kartonban küldi). A küldemény átvétele során megállapított súlyos sérülés esetén (lyuk a csomagoláson, eltört, vagy más módon sérült küldemény), amikor a küldemény tartalma nyilvánvalóan sérült, a Vevő ezen tényre figyelmezteti a szállítót, a küldeményt ellenőrzi, a szállítóval reklamációs jegyzőkönyvet vesz fel, és a küldeményt a kézbesítőtől NEM VESZI ÁT. Az Eladót nem terheli felelősséga futár által okozott károkért. Ha a küldemény sérülése csak annak otthoni kinyitása után derül ki, akkor a reklamációs eljárást az átvétel napján vagy az azt követő munkanapon kell megkezdeni a szállítóval. A reklamációs eljárásról a Vevő az [email protected] e-mailcímen értesíti az Eladót.
 • Amennyiben más jellegű probléma merül fel, pl. az áru mennyiségét illetően, ha a Vevő az adott árut nem rendelte meg, vagy az áru minőségét (lejárati dátumát) illetően, más a gyártási száma, hiányzik a felhasználónak szóló, szlovák nyelvű írásos tájékoztató, nem helyes az ár, a hibát pedig az Eladó követte el, akkor a Vevők telefonon azonnal, de legkésőbb a küldemény átvételét követő 2 napon belül lépjen kapcsolatba az Eladóval. Ha a Vevő megállapítja, hogy rossz minőségű árut szállítottak le (pl. sérült, hiányos vagy hiányzik az áru), akkor jogosult az áru cseréjére, esetleg az áru pótlására. A kifizetett összeget azonnal visszatérítjük Önnek, vagy új árut küldünk. A küldemény visszaküldésével és az új áru küldésével kapcsolatos szállítási költségeket társaságunk fizeti.

A reklamáció írásos formában lehetséges , és tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a rendelés száma,
b) a küldemény sérülésének, hibájának megjelölése és leírása.

 • A reklamáció oka nem lehet a preparátum elégtelen vagy nem kívánt hatása. Ezért a gyártót terheli a felelősség.
 • A reklamáció oka nem lehet a tetováló festék színárnyalatának eltérése az üzemeltető internetes oldalain megjelenő színárnyalattól. Annak oka lehet a Vevő berendezésének másként beállított fényereje, kontrasztja stb.
 • A reklamáció oka nem lehet a megrendelt áru eltérő csomagolása vagy címkéje.
 • Az Eladó 30 napon belül tájékoztatja a Vevőt a reklamáció intézésének módjáról.

___________________________________________________________________________

8. A személyes adatok védelme

 • Az Eladó garantálja a személyes adatok teljes körű védelmét a visszaéléssel szemben. Ezek némelyike a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Tt. sz. törvény hatályos rendelkezései szerinti személyes adatnak minősül. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása a Vevő részéről önkéntes. A személyes adatok rendelkezésre bocsátásával a Vevő hozzájárulását adja ezen adatok felhasználásához, kezeléséhez és az Eladó adatbázisában történő elmentésükhöz. A Vevőnek jogában áll ezt a hozzájárulását bármikor visszavonni. Az Eladó olyan adatokat szerez meg, melyek kizárólag a www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu oldalakon történő vásárlás technikai szempontból történő biztosítására szolgálnak, vagyis arra, hogy a megrendelt árut leszállíthassák, az üzleti és marketinginformációkat a vevő rendelkezésére bocsáthassák, az adóbizonylatot kiállíthassák stb.
 • Azon információk, melyeket a rendelési űrlap által bocsát az Eladó rendelkezésére, kizárólag az adott konkrét szolgáltatás lebonyolítására szolgálnak, és azokat nem bocsátják harmadik személyek rendelkezésére, és más módon sem használják fel kereskedelmi célra. Kivételt képez az adatok rendelkezésre bocsátása olyan szubjektumoknak, akikkel az együttműködés feltétlenül szükséges az Ön rendelésének megfelelő elintézéséhez (Futár – a cím rendelkezésre bocsátása a megrendelt áru leszállításához). Ezen adatok rendelkezésre bocsátása mindig egyszeri alkalommal történik, kizárólag a Vevő rendelésének elintézése céljából. A Vevő által rendelkezésre bocsátott adatok bizalmas adatnak minősülnek. Ezen információk tárolására és felhasználására a Szlovák Köztársaság hatályos törvényeinek megfelelően kerül sor.
 • A szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben a Vevő természetes személy, úgy köteles az Eladóval közölni a családi és utónevét, állandó lakhelyének címét, beleértve az irányítószámot is, továbbá a telefonszámát és az e-mailcímét.
 • A szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben a Vevő jogi személy vagy vállalkozó, úgy köteles az Eladóval közölni a cégnevét, székhelyének címét, beleértve az irányítószámot is, továbbá a KSH-számát, adószámát, telefonszámát és az e-mailcímét.
 • A vevő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 Tt. sz. törvény 7.§ 1. bekezdésének hatályos rendelkezései értelmében hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az Eladó kezelje és tárolja, főképp a fentiekben feltüntetett és/vagy azon adatokat, melyek szükségesek az Eladó tevékenységéhez, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó ezen adatokat valamennyi saját információs rendszerében kezelje. Ezen hozzájárulását a Vevő az Eladónak határozatlan időre adja.
 • A www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz, www.pro-tattoo.hu és www.pro-tattoo.eu internetes áruház fenntartja magának a jogot a biztonság garantálásától való elállásra abban az esetben, ha szervereit ismeretlen elkövetők (hekkerek) támadják meg.Csakis ilyen esetben nem érvényesek a fentiekben feltüntetett, az adatok kezelését illető szabályok.

___________________________________________________________________________

9. Záró rendelkezések

 • Az Eladó és a Vevő megállapodtak, hogy a közöttük e-mailben vagy az interneten megvalósuló bármilyen kommunikáció számukra teljes mértékben érvényes és kötelező. Jelen Üzleti Feltételeket a vásárlást megelőzően köteles minden Vevő elolvasni, továbbá kijelenteni, hogy teljes mértékben egyetért annak minden rendelkezésével. Az Eladó és a Vevő között létrejövő valamennyi jogviszonyt illetően a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint kell eljárni.

Tisztelt megrendelők, köszönjük az általunk kínált termékek iránti érdeklődésüket, és örülünk az együttműködésnek. Bármilyen nézeteltérés vagy kérdés esetén forduljon hozzánk az [email protected] e-mailcímen vagy a kapcsolati űrlap igénybevételével.

Kelt Presov-ban: 31.10.2020